Life history strategies of spadefoot toads (genus Pelobates)

TitleLife history strategies of spadefoot toads (genus Pelobates)
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2013
AuthorsCogălniceanu D, Székely P, Székely D, Stănescu F, Buhaciuc E, Samoilă C, Iosif R
Conference NameInternational Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum, 20-23 November 2013, Bucharest, Romania
Date Published11/2013

Copyright 2011-2018. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole - Universitatea Ovidius Constanța.

Premium Theme for Drupal 7.x created by DoubleMThemes + Back to Top