What shapes species distribution? A case study on spadefoot toads (genus Pelobates)

TitleWhat shapes species distribution? A case study on spadefoot toads (genus Pelobates)
Publication TypeConference Poster
2014
AuthorsBuhaciuc E, Stănescu F, Székely P, Székely D, Samoilă C, Iosif R, Băncilă RIoana, Roșioru D, Cogălniceanu D
Conference detailsEcology and Evolutionary Biology Symposium, Istanbul, Turkey
Conference date2014

Copyright 2011-2018. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole - Universitatea Ovidius Constanța.

Premium Theme for Drupal 7.x created by DoubleMThemes + Back to Top