Comparative performance of incidence-based estimators of species richness in temperate zone herpetofauna inventories

TitleComparative performance of incidence-based estimators of species richness in temperate zone herpetofauna inventories
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsBăncilă RIoana, Cogălniceanu D, Plăiașu R, Tudor M, Cazacu C, Hartel T
JournalEcological Indicators
PaginationOnline First
URLhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X14001356

Copyright 2011-2018. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole - Universitatea Ovidius Constanța.

Premium Theme for Drupal 7.x created by DoubleMThemes + Back to Top